Asansörde Periyoduk Kontrol Muayene

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Asansörlere periyodik kontrol/muayene nasıl yaptırılır?

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yaptırabilirsiniz.

Asansörlere periyodik kontrol/muayene yaptırmak zorunlu mudur?

Asansör periyodik kontrol/muayene yaptırmanız 18.11.2008 tarihli, 27058 sayılı yasa gereğince zorunludur. Asansörlerinizin periyodik kontrol/muayene işlemleri direkt olarak asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini korumak amacı ile tasarlanmıştır.

Asansörlere periyodik kontrol/muayene yaptırılmaz ise ne olur?

Asansörlerin periyodik kontrol/muayenelerini yaptırmayan bina yönetimleri, bölgesinde bulunan A tipi yetkili muayene kuruluşu tarafından bağlı bulunduğu belediyeye bildirilir ve asansör mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Asansörlerin periyodik kontrolünü/muayenesini kimler yapar?

Asansörlerin periyodik kontrolleri, ilgili alanda lisans öğrenimini tamamlamış (Örn: Makine mühendisleri, elektrik-elektronik mühendisleri, mekatronik mühendisleri) ve asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda ayrıntılı teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlamış personeller tarafından yapılır.

Asansörlere periyodik kontrol/muayene yaptırmakla sorumlu kişi kimdir?

Bulunduğunuz binadaki asansör periyodik muayene işlemlerinden sorumlu kişi/kişiler, bina sorumlusu bina yöneticisi yada bina yönetim firmanızdır.

Asansörlere periyodik kontrol/muayene ne sıklıkla yaptırmak gerekir?

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip ilk yılın sonunda ve devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir.

X